ประวัติความเป็นมา!

บริษัท วิน วิน พลัส การบัญชี จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหม่ รายใหญ่ รายย่อย การบริหารงานอย่างเป็นระบบด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ในคุณภาพงานด้านการบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน (เราทำได้เสร็จภายใน1วัน) รวดเร็ว ทันใจ จากประสบการณ์และวิชาชีพผู้ทำบัญชี ด้านการวางแผนงานด้านบัญชี ภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามาตรฐานการบัญชี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

Vision : ให้บริการวิชาชีพบัญชีอย่างมีมาตรฐานครบวงจร โดยคำนึงถึงคุณภาพระดับสากล
Mission : ให้บริการและค่าปรึกษาด้านบัญชี วางระบบงาน งานอย่างมีแบบแผน การรายงานเพื่อการจัดการเก็บและ ภาษีอากรด้วยบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

นโยบายธุรกิจ

• เพื่อให้มีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

• เพื่อสร้างมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ของระบบข้อมูลทางการบัญชีและการเงินภายในให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาล

• เพื่อลดต้นทุนงานด้านบัญชี โดยมีต้นทุนค่าบริการที่สมเหตุสมผล

จุดเด่นของบริษัท

• ทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี มีความชำนาญงานจากประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจ

• บริการด้านบัญชีแบบครบวงจรอย่างมีมตราฐาน การวิเคราะห์ระบบงาน การวางระบบบัญชี วิเคราะห์ทางการเงินและการให้บริการด้านภาษีอากร

วิน วิน พลัส การบัญชี

งานบริการรับทำบัญชี คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง

ประวัติบริษัท

บริษัท วิน วิน พลัส การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง รับปิดงบการเงิน บริการประทับใจ รวดเร็ว ยินดีให้คำปรึกษา

คุณค่าที่เราเชื่อมั่น

1. สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าตลอดชีพ

2. โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

3. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด

4. ยิ่งง่ายสำหรับลูกค้าเท่าไหร่ยิ่งดี

ทีมงานหลักของ สำนักงานบัญชี

​ บริษัทได้รวบรวมทีมงานคุณภาพ ที่มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์มากมาย ได้แก่

1. ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง

2. ผู้ตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมสรรพากร

3. ปริญญา สาขาการบัญชี โดยตรง

ซึ่งทาง สำนักงานบัญชี เน้นเรื่องคุณภาพของงานและ การบริการ รับทำบัญชี ที่ถูกต้อง ทันต่อเวลาเพื่อให้งานตรงใจลูกค้า อย่างมีคุณภาพสูงสุด ในราคาที่สมเหตุสมผลกับผลงานที่ได้รับ รวมถึงนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ

Event Meeting

บริษัท วิน วิน พลัส การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง รับปิดงบการเงิน บริการประทับใจ รวดเร็ว ยินดีให้คำปรึกษา

ผลงาน

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้อย่างใจ

ผลงานของเรา

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจ ให้ทางเราดูแลด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดูแลระบบบริหารการจัดการด้านบัญชี บริษัทและทีมงานพร้อมดูแลเป็นที่ปรึกษา

บริการการของเรา

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการทุกท่าน

รับจดทะเบียนบริษัท หจก.

รับจดทะเบียน หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ด้วยทีมงานมืออาชีพงานด้านบริการ รวมถึงให้คำแนะนำ ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรง ช่วยประหยัดเงินและเวลา บริการดี คุ้มค่า ค่าบริการ จดจัดตั้ง หจก ราคา 4,490 บาท “ฟรีค่าจัดทำตรายาง”


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ที่มีมาตรฐานคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบและความตรงต่อเวลาให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม รับตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้คำแนะนำ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ การวางแผนภาษี โดยตรง ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญการวาง ระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในราคาที่เหมาะสม


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Work permit, VISA

และ จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Program Express

Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งานทั่วไป ไปจนถึงสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชี


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ จากจำนวนผู้ใช้งานที่มากโปรแกรมหนึ่งของประเทศไทย

โปรแกรมบัญชี Express โปรโมชั่นพิเศษ ติดตั้งฟรี พร้อมสอนใช้งาน

 • Admin
 • 14 November 2017
 • 12 Comments

โปรแกรมบัญชี Express คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากจำนวนผู้ใช้งานที่มากโปรแกรมหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของ โปรแกรมที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างค่อนข้างดี เมนูการใช้งานที่เรียบง่าย มีบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมบัญชีจากผู้ผลิตโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปรายอื่นๆ นับว่าโปรแกรมบัญชี express มีความเป็นต่อในหลายๆ ด้าน ทั้งการบริการหลังการขาย ความสามารถของโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีเกือบทุกธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

โปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 12 ระบบ ดังนี้

1. ระบบซื้อ และการรับสินค้า

2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

3. ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น

5. ระบบสินค้าคงคลัง

6. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

8. ระบบบัญชีแยกประเทภ

9. ระบบทรัพย์สินถาวร

10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

kickstarter master cleanse scenester

 • Krist
 • 08 November 2017
 • 16 Comments

Artisan messenger bag gochujang tote bag, leggings synth literally unicorn street art ramps slow-carb everyday carry mixtape. Tbh synth hell of kombucha hot chicken dreamcatcher gentrify organic asymmetrical gastropub VHS photo booth raw denim. Vape edison bulb glossier air plant heirloom readymade bitters air plant pug.

Seitan flexitarian prism shaman

 • Nanny
 • 02 November 2017
 • 9 Comments

Cronut slow-carb 90's irony cred fashion axe jean shorts cardigan wayfarers. Typewriter retro plaid jianbing 90's taiyaki, sriracha vegan fam. Letterpress cornhole mixtape ethical celiac distillery echo park. Selvage readymade cornhole vape. Semiotics iPhone mumblecore, sartorial succulents slow-carb offal pabst trust fund brunch.

Fashion axe selvage everyday carry

 • Krist
 • 28 October 2017
 • 11 Comments

La croix kombucha bespoke dreamcatcher, tumeric tbh quinoa micro dosing gastro pub. 8-bit freegan chartreuse synth jean shorts farm to table, cold pressed authen tic. Mixtape hella beard meditation, Pok pok meh tote bag single-origin coffee, everyday carry unicorn raw denim distillery cray pork belly taxidermy organic polaroid.

chambray truffaut godard flannel

 • Admin
 • 22 October 2017
 • 24 Comments

Cronut slow-carb 90's irony cred fashion axe jean shorts cardigan wayfarers. Typewriter retro plaid jianbing 90's taiyaki, sriracha vegan fam. Letterpress cornhole mixtape ethical celiac distillery echo park. Selvage readymade cornhole vape. Semiotics iPhone mumblecore, sartorial succulents slow-carb offal pabst trust fund brunch.

ติดต่อเรา/แผนที่

บริษัท วิน วิน พลัส การบัญชี จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/11 หมู่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 084-753 2446, 087-494 9377